Rekolekcje

Wielkość czcionki

A- A A+
Rekolekcje, to jeden ze środków realizacji Projektu-Oblicze Ziemi. W tej zakładce znajduje się oferta dwojakiego rodzaju rekolekcji:

1. tematyczny weekend rekolekcyjny,
2. formacyjne weekendy rekolekcyjne.

Pierwszy adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, których zainteresuje dany temat. Drugi natomiast stanowi określoną, usystematyzowaną, drogę formacji chrześcijańskiej.

1. Tematyczne weekendy rekolekcyjne

Celem tych weekendów jest studyjne i modlitewne przeżywanie spraw naszego miasta i naszej Ojczyzny. 
Odbyły się już następujące weekendy:

 • Któż jak Bóg / 2009.11.5-7.
 • Magia – cała prawda / 2010.01.30.
 • Uwaga – New Age! / 2010.04.18.
 • Płomień Eucharystyczny / 2010.05.13-15.
 • Misjonarze Matki Bożej Pokoju (Uganda) / 2010.05.18.
 • Uzdrawiająca moc słowa Bożego / 2010.08.20-21.
 • Po co komu rodzina? / 2010.10.8-9.
 • Wolny wybór, wybór wolności / 2011.02.11-12.
 • „Kolumbia – świadectwo dla świata”, film; / 2011.10.06.
 • Wiara ojców naszych /2012.01.28.
Materiały archiwalne są do nabycia w kościele św. Andrzeja Boboli i św. Wincentego Pallottiego, w drugi wtorek miesiąca, po Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, która zaczyna się o godz. 19:00.

Najbliższy weekend rekolekcyjny, (styczeń 2013)
 • Temat: ...
 • Plan (program) / w przygotowaniu...
 • Miejsce: kościół św. Andrzeja Boboli i św. Wincentego Pallottiego
 • Zapraszamy

2. Formacyjne weekendy rekolekcyjne

Zawierają one program progresywnej formacji chrześcijańskiej według Chrystusowego wezwania „Pójdź za Mną”. Program „Sequere Me – Pójdź za Mną” inspiruje życie chrześcijanina w perspektywie trzech etapów jego duchowej drogi: wprowadzenie na drogę, utożsamienie się z drogą i służbą na drodze. Znaczenie tych trzech określeń uwidoczniają słowa Chrystusa: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. Poniżej jest tabela ukazująca w zarysie perspektywę duchowej drogi w programie „Sequere Me – Pójdź za Mną”.

Pierwsza kolumna w tabeli (od lewej) zawiera pięć „analogii życia” czyli wpływy Boga i Jego udzielanie się człowiekowi; druga – etapy drogi (1-3; 4-7; 8-10); trzecia – postawy chrześcijanina w zarysie; czwarta – środki/oznaki współpracy chrześcijanina z łaską; czwarta – cele poszczególnych etapów formacji.


Realizacja niniejszego programu przedstawia się następująco:

Kerygmatyczne seminarium: Daj się kochać Panu Bogu (6 tygodni).
Jest to pogłębienie „formacji katechizmowej” (w razie potrzeby).

A. Etap: wprowadzenie na drogę
1. Dla kogo ten etap formacji? 
Dla chrześcijan, którzy czują się w sercu pobudzeni według słów św. Jana Chrzciciela: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30).

2. Trzy weekendy rekolekcyjne (»co jeden/dwa miesiące):

 • powtórne narodziny,
 • nowe stworzenie,
 • przybrane synostwo
3. Seminarium: Wprowadzenie do życia w uległości Duchowi Świętemu.

B. Etap: utożsamienie się z drogą
1. Dla kogo ten etap formacji?
Uczestnicy tego cyklu („etap B”) to grupa, która przeżyła „etap A” – wprowadzenie na drogę. Terminarz weekendów jest ustalany z zainteresowanymi na zakończenie trzeciego weekendu „etapu A” (przybrane synostwo).

2. Cztery weekendy (»co jeden/dwa miesiące):
 • „Jeśli kto chce iść za Mną...;
 • Niech się zaprze samego siebie...;
 • Niech weźmie krzyż swój...;
 • I niech mnie naśladuje”
3. Skrutynium: Podjęcie życia w duchu ofiary doskonałej
(czyli świadoma jedność z Jezusem Chrystusem wg Jego słowa: „A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

C. Etap: służba na drodze

1. Dla kogo ten etap formacji?
„Etap C”: służba na drodze, to kontynuacja formacji dla tych, którzy przeszli przez „etap A: wprowadzenie na drogę” i „etap B: utożsamienie się z drogą”. Terminarz weekendów jest ustalany z zainteresowanymi na zakończenie czwartego weekendu „etapu B” („I niech mnie naśladuje”).

2. Trzy weekendy formacyjne (co jeden/dwa miesiące):
 • Jedno Ciało – dar współuczestnictwa;
 • Wspólnota – dar służby;
 • Kościół – dar posłannictwa.
3. Skrutynium: Przyjęcie udziału w misji Kościoła
(czyli rozpoznanie i osobiste przyjęcie powołania apostolskiego oraz zaangażowanie się w dzieła ewangelizacyjne i apostolskie we wspólnocie kościelnej.

3. Terminarz weekendów dla etapu A. Wprowadzenie...– zapisy

Weekend „POWTÓRNE NARODZINY”: 19-20 października 2012.
Weekend „NOWE STWORZENIE”: 16-17 listopada 2012.
Weekend „PRZYBRANE SYNOSTWO”: 18-19 stycznia 2013 (UWAGA-termin został zmieniony).

Weekend trwa: piątek, godz. 19:00-20:30; sobota, godz. 09:00-16:00, z przerwą na posiłek, zakończenie - Mszą św. o godz. 15:00

Miejsce weekendu: sala „Wieczernik” nad zakrystią w kościele św. Andrzeja Boboli i św. Wincentego Pallottiego w Bielsku-Białej (pallotyni).

Zapisy:

 • Na spotkaniu modlitewnym wspólnoty „Sam nie znaczy Samotny”, wtorki o godz. 19:00 (kaplica w kościele św. A. Boboli i św. W.Pallottiego)
 • poprzez zakładkę „Kontakt” niniejszej witryny
 • telefonicznie wg numerów w zakładce „Kontakt”

4. „Kompatybilne” programy formacyjne

Program „Sequere Me – Pójdź za Mną” zawiera podstawowe elementy formacji chrześcijańskiej na kolejnych jego etapach. Zakłada się zatem różnego rodzaju uzupełnienia tejże formacji, zwłaszcza w aspekcie ewangelizacyjno-apostolskim, w innych ośrodkach formacji chrześcijańskiej.


5. „Sequere Me – Pójdź za Mną”

Patrzmy na zawartość niniejszej zakładki w świetle doświadczenia i świadectwa św. Wincentego Pallottiego, jak niżej:


Opracowanie: ks. piotr marek sac

Bielsko-Biała, maj 2012 r.

DIAKONIA EWANGELII

w Rz.Kat. Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej; Pallotyni