O projekcie

Wielkość czcionki

A- A A+

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witamy najserdeczniej i zapraszamy w progi Projektu-Oblicze Ziemi.


 1. Administrator strony
  Strona www.obliczeziemi.pl należy do Diakonii Ewangelii w rzymskokat. parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej, a w jej skład wchodzą świeccy i duchowni z różnych środowisk naszej diecezji, ożywieni ideą Apostolstwa Katolickiego wg św. Wincentego Pallottiego. 2. Inspiracja do utworzenia witryny
  Rodowód niniejszej strony wypływa z proroczego wołania Ojca św. Jana Pawła
  II, podczas pierwszej Jego pielgrzymki do Ojczyzny, w czasie Liturgii Eucharystii w Warszawie na Placu Zwycięstwa, 2 czerwca 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi”.


 3. Idea strony
  Motywacja, jaka ożywia idę tej strony, wynika ze źródła tradycji pallotyńskiej, o którym św. Wincenty Pallotti tak pisze (1835 r.) :
  Kilku Rzymian – kapłanów oraz pobożnych katolików świeckich... – biorąc pod uwagę Boże przykazanie miłowania bliźniego jak siebie samego i stwierdzając, że nikt nie kocha samego siebie, jeśli nie dba o wieczne zbawienie swojej własnej duszy, doszło do przekonania, że nie będą zachowywać tegoż przykazania Bożego, jeśli w sposób dla nich dostępny nie będą się starać także o wieczne zbawienie swoich bliźnich...
  Wobec powyższego... postanowili [oni] połączyć się węzłem współzawodniczącej miłości chrześcijańskiej, aby się starać o pomnażanie środków duchowych i materialnych, zmierzających do wspierania świętej wiary, pragnąc jednocześnie jak najprędzej oglądać chwilę, której z upragnieniem oczekują wszyscy dobrzy ludzie, a którą zapowiedział Jezus Chrystus — chwilę, w której nastanie jedna Owczarnia i jeden Pasterz (Wybór Pism, Pallottinum 1978, t. I, s. 36[3]-[8]).


 4. „Rekolekcyjny” model aktywności
  Strona niniejsza miała dotychczas w nazwie „rekolekcje”, a to znaczy, że chodzi o „recollectio” czyli „wewnętrzne skupienie”, „duchowe odnowienie” (jak w średniowiecznej łacinie), a z uwzględnieniem czasownika „recolligo” – o „ponowne skupienie”, „zebranie razem” tego, co zdezintegrowane (jak zagmatwane i zdezorientowane sumienie, „roztrzepane” poczucie sensu życia, zachowanie jak „chorągiewka na dachu”, chore relacje). „Rekolekcje” w znaczeniu teologicznym to ćwiczenia duchowe (św. Ignacy Loyola). Jeśli owo „recollectio” czyli „zbieranie na nowo” zobaczymy także w aspekcie rozwoju psychicznego człowieka, a zwłaszcza w świetle teorii dezintegracji pozytywnej prof. Kazimierza Dąbrowskiego, to okazuje się, że struktura psychiczna, na drodze do osobowości w pełni dojrzałej, ulega wielokrotnym transformacjom: kilkakrotnie dokonuje się tzw. dezintegracja pozytywna, by w procesie rozwoju, powstała na wyższym poziomie nowa organizacja zdezintegrowanych struktur psychicznych i aktywności. W tej perspektywie nie wystarczą nawet wielokrotne ćwiczenia duchowe (rekolekcje). Tak to widać w odniesieniu do pojedynczych osób.
  „Rekolekcje” różnego rodzaju („re-collectio”) według przeznaczenia niniejszej strony mają być środkiem, który inspiruje również wielu chrześcijan do tego, by połączyć się węzłem współzawodniczącej miłości chrześcijańskiej, aby się starać o pomnażanie środków duchowych i materialnych, zmierzających do wspierania świętej wiary, pragnąc jednocześnie jak najprędzej oglądać chwilę, której z upragnieniem oczekują wszyscy dobrze ludzie, a którą zapowiedział Jezus Chrystus – chwilę, w której nastanie jedna Owczarnia i jeden Pasterz (św. Wincenty Pallotti).

 5. Służba „pobudzania” i „jednoczenia”
  Strona www.obliczeziemi.pl jest zatem narzędziem ww. Diakonii, pomocnym do pobudzania wielu chrześcijan, aby jednoczyli się w celu przyjmowania Bożego Daru według wołania Ojca św. Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi” i pozostawania na służbie „odnawiania oblicza tej ziemi”.

  Rozum bowiem i doświadczenie wykazują, że zazwyczaj dobro, jakie czynimy w pojedynkę, jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe, i że nawet najszlachetniejsze wysiłki jednostek nie mogą przynieść wielkiego owocu w dziedzinie moralnej i religijnej, o ile nie są zespolone i skierowane do wspólnego celu” (św. Wincenty Pallotti).


 6. Zebrani na służbie odnowienia Oblicza Ziemi
  Na stronie będą więc informacje nie tylko o rekolekcjach jako ćwiczeniach duchowych lecz także:

  • o „zbieraniu się razem” dla celów ewangelizacyjnych i apostolskich,
  • o pogłębianiu jedności ewangelicznej tych, „którzy się zebrali”,
  • o promowaniu i realizowaniu dzieł mających na celu „odnowienie oblicza ziemi”.

 7. Zamierzone przedsięwzięcia
  Niniejsza strona to środek organizowania się a zarazem serdeczne zaproszenie do jednoczenia się „węzłem współzawodniczącej miłości” w kilku dziedzinach ewangelizacyjnego i apostolskiego zaangażowania się chrześcijan, jak to jest przedstawione w kolejnych zakładkach:
  • Pięćdziesiątnica (nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego),
  • Fatima (nabożeństwa fatimskie i pierwsze soboty w parafii św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej),
  • Rekolekcje (rekolekcje weekendowe, sympozja i kursy pogłębiające życie duchowe i umiejętności apostolskie),
  • Adoracja (adoracja Najśw. Sakramentu: całonocna adoracja czwartek/piątek (21:00-07:00), piątek/sobota (19:00-07:00) i sobota/niedziela (21:00-07:00) -  w kaplicy kościoła pw. św. A. Boboli i św. Wincentego Pallottiego oraz niedziela (19:00-21:00) - w kościele, a zarazem kontynuacja przygotowań do ustanowienia wieczystej adoracji),
  • Na pomoc (bliźni w potrzebie – pomoc materialna i duchowa).

 8. Projekt – Oblicze Ziemi
  Wszystko to, co powyżej zostało przedstawione, otrzymuje tutaj nazwę: „Projekt – Oblicze ziemi”, a patronem jest współczesny „apostoł narodów” bł. Jan Paweł II, a drogowskazem – słowa Jego Świątobliwości wypowiedziane w Krakowie w 1979 r.:  I dlatego - zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
  - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
  - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
  - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
  Proszę was:
  - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
  - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka,
  - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
  Proszę was o to...

Opracowanie: ks. piotr marek sac. Bielsko-Biała, w styczniu 2010 r.

DIAKONIA EWANGELII

w Rz.Kat. Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej; Pallotyni