Pięćdziesiątnica

Wielkość czcionki

A- A A+
Zakładka „Pięćdziesiątnica” służy do organizowania nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego w Bielsku-Białej. Znajdują się tutaj dane przeznaczone wyłącznie dla tego przedsięwzięcia.

Celem tej nowenny jest rozbudzanie świadomości wierzących w Chrystusa, że „w dzień Pięćdziesiątnicy (po upływie siedmiu tygodni paschalnych) Pascha Chrystusa wypełnia się przez wylanie Ducha Świętego, który zostaje objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska: Chrystus Pan ze swojej Pełni wylewa obficie Ducha” (KKK 731). To znaczy, że chrześcijanin, rok po roku, przyjmuje w świętowaniu Kościoła coraz pełniej Ducha Świętego.

Nowenna, do której tutaj najgoręcej zapraszamy, ma zaplanowane w swoim przebiegu trzy części:
1. modlitwa ekumeniczna (wyznania chrześcijańskie Podbeskidzia);
2. rekolekcje dla kapłanów;
3. rekolekcje ogólne (świeccy i duchowni).
Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Ks. Bp Tadeusz Rakoczy zatwierdził powyższe „trzy części” i pobłogosławił organizatorom i uczestnikom nowenny.
W imieniu organizatorów występują tutaj: ks. Piotr Marek SAC, p. Alicja Kolonko i p. Benon Wylegała.

Nowenna A.D. 2012

 • Modlitwa ekumeniczna:

  W tym roku mówimy tu o pragnieniu, aby trzy takie dni (piątek, sobota, niedziela) w przyszłości rozpoczynały nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. Zapraszamy do modlitewnej jedności, aby to pragnienie znalazło Boże drogi.

 • Rekolekcje dla kapłanów: 21-23.V.2012

  Rekolekcje dla kapłanów są tu jak „serce całej nowenny”. Zapraszamy tedy kapłanów słowami św. Pawła: „Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk” (2 Tm 1,6)

 • Rekolekcje ogólne: 24-26.V.2012

  W czwartek, piątek i sobotę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego odbędzie się w Bielsku-Białej triduum rekolekcyjne jako przeżywanie Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha Świętego.

 • Galeria

   

"Według Słowa Twego"

A. Obietnica Ducha Świętego

„Wtedy [Jezus] oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka»” (Łk 24,45-49).

B. Oczekiwanie na Obietnicę

"[Jezus] uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu... Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej... Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 9.12.14).

C. Wypełnienie Obietnicy

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić" (Dz 2,1-4).
D. Obietnica przez wieki

"Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą" (Łk 11,13).

Ze św. Wincentym Pallottim: "Postanawiam przedstawiać sobie (często to w sobie odnawiać), że w jakimkolwiek będę się znajdował miejscu, będę wraz ze wszystkimi stworzeniami w jerozolimskim Wieczerniku, gdzie Apostołowie otrzymali Ducha Świętego; i jak Apostołowie pozostawali tam z Najśw. Maryją, tak będę sobie też wyobrażał, iż jestem tam z moją nade wszystko najukochańszą Matką Maryją i z nade wszystko najbardziej umiłowanym Oblubieńcem Jezusem, którzy – uważam to za pewne – jako moi najosobliwsi Obrońcy sprawią, że spłynie na mnie i na innych obfitość Ducha Świętego. A jak pragnę, aby ta obfitość Pańskiego Ducha pomnażała się we mnie i we wszystkich stworzeniach" (WP, t. 3, s. 46)

DIAKONIA EWANGELII

w Rz.Kat. Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej; Pallotyni