Adoracja

Wielkość czcionki

A- A A+
Niniejsza zakładka poświęcona jest adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej.

Początki

Po weekendzie rekolekcyjnym nt. Któż jak Bóg (2009.11.5-7) rozpoczęła się w naszym kościele dwugodzinna (18:30-20:30) adoracja Najśw. Sakramentu w każdy piątek, w intencji ludzi, którzy dopuścili się aborcji, a w jedności z dziećmi, które zostały poddane aborcji.
Ordynariusz Bielsko-Żywiecki, Ks. Bp Tadeusz Rakoczy, pismem z dnia 4 lutego 2010 (L. dz. 73/10) dał księżom spowiadającym w kościele pw. św. A.Boboli i św. W.Pallottiego uprawnienia do rozgrzeszenia z grzechu aborcji czyli z ekskomuniki latae sententiae (kan. 1398 KPK).
Po rekolekcjach na Zesłanie Ducha Świętego AD. 2011 (czerwiec), prowadzonych przez ks. Antonello Cadeddu, adoracja Najświętszego Sakramentu trwa całą noc (19:00-07:00). Około 150 osób podjęło godzinną adorację, co tydzień, z piątku na sobotę.
W Adwencie Roku Pańskiego 2011, z inicjatywy Wspólnoty Rodzin „Betlejem”, rozpoczęła się podobnie adoracja z czwartku na piątek.
Począwszy od 1 września 2012 adorujemy Najśw. Sakrament także w nocy z soboty na niedzielę.

Wymieniona wyżej nocna adoracja Jezusa, Syna Bożego, w Najśw. Sakramencie odbywa się w dolnej kaplicy kościoła pw. św. Andrzeja Boboli i św. Wincentego Pallottiego.

Wiodące intencje adoracji
w poszczególne noce są następujące:
czwartek/piątek - o świętość życia małżeństw i rodzin,
piątek/sobota - w jedności z dziećmi skazanymi na aborcję; za tych, którzy dopuścili się aborcji; za małżeństwa przeżywające trudności
sobota/niedziela - za kapłanów.

Uczestnicy adoracji spotykają się na spotkaniach formacyjnych połączonych z nabożeństwem wynagradzającym - w każdą pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 17:00 w kościele.

OBECNIE  ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU TRWA TAKŻE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ W GODZ. 19:00-21:00 W INTENCJI POKOJU NA ŚWIECIE ORAZ O NAWRÓCENIE ROSJI

Przygotowanie do wieczystej adoracji

W sierpniu 2011 r. Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy wyraził zgodę na rozpoczęcie przygotowań do ustanowienia wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii pw. św. Andrzeja Boboli. I tak błogosławieństwo Pasterskie toruje drogę pragnieniu wspomnianych wyżej uczestników adoracji.
Przygotowanie do wieczystej adoracji wymaga zrealizowania dwóch zadań: 1. pozyskanie odpowiedniej ilości ludzi; 2. wybudowanie kaplicy wieczystej adoracji. Serdecznie zapraszamy do współuczestnictwa.

Zgłoszenia na adorację

Imienne zgłoszenie się do udziału w adoracji sprzyja stabilizacji w niniejszym przedsięwzięciu. Na obecnym etapie najlepiej będzie dołączyć do grupy czuwającej z soboty na niedzielę, przez wpisanie się na dowolną godzinę adoracji (np. 22:00-23:00, pełne godziny). Gdy zbierze się odpowiednia ilość adorujących wydłużymy adorację o kolejną noc lub dzień – według rozeznania. Adoracja z czwartku na piątek trwa od godz. 21:00 do godz. 07:00; z piątku na sobotę: w godz. 19:00-07:00 (za wyjątkiem piątków weekendów fatimskich, kiedy to adorację rozpoczynamy o godz. 21:00). W nocy z soboty na niedzielę adoracja trwa od godz. 21:00 do godz. 07:00.

Prosimy o zgłaszanie się za pomocą formularza, zamieszczonego poniżej. Dane osobowe przeznaczone są wyłącznie na potrzeby niniejszej inicjatywy i pozostają w posiadaniu duszpasterzy parafii pw. św. Andrzeja Boboli.

Budowanie kaplicy wieczystej adoracji

Niebawem zostanie tu zamieszczony projekt planowanej kaplicy i zamieszczone zostaną dane potrzebne do składania ofiar pieniężnych.

Idea adoracji

Adoracja Najświętszego Sakramentu dynamizuje życie wg powołania chrześcijańskiego w dwóch aspektach:

  1. Tożsamość chrześcijanina: „My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodobniamy się do Jego obrazu (2 Kor 3,18).
  2. Misja chrześcijanina: „W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni (J 5,19).
    Podobnie chrześcijanin, jako dziecko Boże, musi mieć uczestnictwo z Jednorodzonym Synem Bożym: „Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5).
„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał.” (Ps 37,5)

Formularz zgłoszenia na adorację

 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 
 
Pole opcjonalne. Tylko cyfry np. 123456789

Pola oznaczone * są wymagane.

DIAKONIA EWANGELII

w Rz.Kat. Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej; Pallotyni